Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Wychowania Fizycznego

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki Administracji
  Ocena: brak danych
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
  Instytut Wychowania Fizycznego
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  Wydział Społeczno - Techniczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Kultury Fizycznej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Pedagogiczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  Instytut Kultury Fizycznej
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  Instytut Kultury Fizycznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Opolska
  Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Nauczycielski
  Ocena: pozytywna
 • Polsko - Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Wychowania Fizycznego
  Ocena: negatywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
  Ocena: negatywna
 • Wszechnica Mazurska w Olecku
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: negatywna
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  Wydział Pedagogiki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie
  Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu
  Ocena: brak danych

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/