Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Anatomia Zobacz
Antropologia Zobacz
Antropomotoryka Zobacz
Biochemia Zobacz
Biomechanika Zobacz
Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne Zobacz
Edukacja zdrowotna Zobacz
Emisja głosu Zobacz
Fizjologia Zobacz
Historia kultury fizycznej Zobacz
Metodyka wychowania fizycznego Zobacz
Organizacje i prawo w oświacie Zobacz
Pedagogika Zobacz
Pierwsza pomoc przedmedyczna Zobacz
Psychologia Zobacz
Rytmika i taniec Zobacz
Sporty indywidualne Zobacz
Sporty zespołowe Zobacz
Teorie sportu Zobacz
Teorie wychowania fizycznego Zobacz
Zabawy i gry ruchowe Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/